Mừng Lễ 19/05

Từ đến

Niềm Vui Ngập Tràn

Thời gian diễn ra: 0:00 19/05 - 05:00 22/05

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

Xu Thưởng Hoa: 85 Diamond

Kho thưởngVật phẩmSLLV minLV max
1Bí bảo thú tinh linh11200
2Quà Thời Trang Người Tiên Phong11200
2Quà Phụ Kiện Tương Tư11200
2Hộp Choàng-Tốt1178
2Trứng Thần Bí179200
2Rương Chiến Giáp Ngân Hà186200
2Quà Siêu Chiến Giáp190200
3Bản Đồ Kho Báu Cổ11200
3Sổ Tay Nghiên Cứu151200
3Huy Chương Ma Pháp31200
3Rương Thần Bí11200
3Hộp Ác Ma Cấp A11200
3Bùa Ấn Đỏ3170
3Bùa Ấn Sao Đỏ271200
3Hộp Linh Kỵ May Mắn172200
3Trái Vân Mộng2082200
3Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi186200
4Kim Cương501200
4Kim Cương701200
4Kim Cương1001200
5Linh Châu Ảo Tưởng11200
5Linh Châu Ảo Tưởng21200
5Đào Vàng101200
5Đào Vàng201200
6Linh Hồn Rune21200
6Tẩy Linh Lộ151200
6Chuông Thánh Ca11200
6Tinh Thể Rồng Lam61200
6Thuốc Tụ Linh1072200
6Da Tốt1772200
6Vé Quà Thời Gian172200
6Kết Tinh Nano585200
6Hạt Ánh Sáng25085200
7Tinh Hoa Rune20001200
7EXP Pet1500001200
7Túi Lá Vàng11200
7Túi Lá Bạc11200
71 Rương Lá Vàng11200
71 Rương Lá Bạc11200

Số lần tích lũy

Số lần rútVật phẩmSố lượng
10Đá Tiên Tri1
25Hồn Ác Ma1
50Quà Phụ Kiện Tương Tư1
80Linh Châu Ảo Tưởng5
120Chuông Thánh Ca10
160Hồn Ác Ma1
200Bản Đồ Kho Báu Cổ2
250Túi Thẻ Thần Sủng1
300Hồn Ác Ma1

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: