Tin tức

Thông báo thay đổi giá nạp trực tiếp trong game

Xin chào các Skywalkers,

BĐH xin thông báo về sự thay đối giá các gói thanh toán trực tiếp trong game (In-App Purchase - IAP) theo chính sách mới của AppStore & Google Play, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng chính thức: Dự kiến từ 05/10/2022
***Đây là chính sách thay đổi của store điều chỉnh giá nạp trực tiếp trong game, giá nạp trên WEBPAY sẽ không thay đổi. 

Thông tin giá các gói:

Tên gói nạp ingameGiá IAP cũGiá IAP mới
Gói quà 22k22,000 VND25,000 VND
Gói quà 45k45,000 VND49,000 VND
Gói quà 69k69,000 VND79,000 VND
Gói quà 129k129,000 VND149,000 VND
Gói quà 249k249,000 VND299,000 VND
Gói quà 499k499,000 VND579,000 VND
Gói quà 699k699,000 VND779,000 VND
Gói quà 1,299k1,299,000 VND1,499,000 VND
Gói quà 1,799k1,799,000 VND1,999,000 VND
Gói quà 2,199k2,199,000 VND2,499,000 VND
Thẻ Tháng129,000 VND149,000 VND
Thẻ Kim Cương Chúc Phúc249,000 VND299,000 VND
Gói 60 Kim Cương22,000 VND25,000 VND
Gói 180 Kim Cương69,000 VND79,000 VND
Gói 360 Kim Cương129,000 VND149,000 VND
Gói 720 Kim Cương249,000 VND299,000 VND
Gói 1800 Kim Cương699,000 VND779,000 VND
Gói 3600 Kim Cương1,299,000 VND1,499,000 VND
Webpay
Tên ingame vé cũTên ingame vé mới
Vé 22k VNDVé 25k VND
Vé 45k VNDVé 49k VND
Vé 69k VNDVé 79k VND
Vé 129k VNDVé 149k VND
Vé 249k VNDVé 299k VND
Vé 499k VNDVé 579k VND
Vé 699k VNDVé 779k VND
Vé 1299k VNDVé 1499k VND
Vé 1799k VNDVé 1999k VND
Vé 2199k VNDVé 2499k VND

Lưu ý:

- Vào 05/10, giá các gói nạp trong game sẽ thay đổi hiển thị theo chính sách mới.

- Thời gian đồng bộ giá nạp chính sách mới sẽ tùy thuộc vào Store, nên sẽ có trường hợp trong game hiện giá mới nhưng khi nhấn thanh toán hiện giá cũ. Mong các Skywalkers thông cảm vì sự bất tiện trên!


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: