Tin tức

Thông báo gộp máy chủ 13/06/2022

Xin chào các Skywalker

Với mục đích tăng thêm sự sôi động, trải nghiệm cũng như tăng tương tác giữa các Skywalker, BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ trong ngày 13/06 với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì gộp máy chủ dự kiến: 14:00 - 16:00 Ngày 13/06/2022.

Danh sách các máy chủ gộp:

ServerZone
vn-S1391
vn-S140
vn-S141
vn-S142
vn-S143
vn-S144
vn-S145
vn-S146
vn-S147
vn-S148
vn-S149
vn-S150
vn-S151
vn-S152
vn-S153
vn-S154
vn-S155
vn-S156
vn-S157
vn-S158
vn-S159
vn-S160
vn-S161
vn-S162
vn-S163
vn-S164
vn-S165
vn-S166
vn-S167
vn-S168
vn-S1692
vn-S170
vn-S171
vn-S172
vn-S173
vn-S174
vn-S175
vn-S176
vn-S177
vn-S178
vn-S179
vn-S180
vn-S181
vn-S182
vn-S183
vn-S184
vn-S185
vn-S186
vn-S187
vn-S193
vn-S188
vn-Halloween
vn-S1903
vn-S191
vn-S192
vn-S194
VN-S195
VN-S196
VN-S197
VN-S198
VN-S199
VN-S200
VN-S201
VN-S202
VN-S203
VN-S204
VN-S205
VN-S206
VN-S207
VN-S208
VN-S209
VN-S210
VN-S211
VN-S212
VN-S2134
VN-S214
VN-S215
VN-S216
VN-S217
VN-S218
VN-S219
VN-S220
VN-S221
VN-Homestead
VN-S223
VN-S224
VN-S225
VN-S226
VN-S227
VN-S228
VN-S229
VN-S230
VN-S2575
VN-S258
VN-S259
VN-S260
VN-S261
VN-S262

BĐH Cloud Song xin thông báo quy tắc gộp máy chủ, thông tin chi tiết như sau:

1. Sau khi hợp nhất, vai trò sẽ vẫn giữ nguyên mục đăng nhập của máy chủ ban đầu.

2. Sau khi hợp nhất, Skywalker có cấp độ < 35 và có nhận vật chưa đăng nhập trong 30 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn. Mọi nhân vật sẽ được giữ nguyên, nếu có nhiều hơn 5 nhân vật thì người dùng không thể tạo một nhân vật mới nữa.

3. Các nhân vật trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, nhưng sẽ nhận được thẻ đổi tên miễn phí để đổi tên nhân vật của mình.

4. Các Bang hội trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, và các Bang hội Trưởng sẽ nhận được thẻ đổi tên Bang hội để đổi tên Bang hội.

5. Tất cả các Thứ hạng sẽ được thiết lập lại sau khi các máy chủ được hợp nhất.

6. Sau khi hợp nhất, kỷ lục Thú Xâm Lấn sẽ giữ nguyên độ khó Xâm Lược Quái Thú cao nhất trong số các máy chủ đã hợp nhất.

7. Tất cả các mặt hàng trên thị trường từ các máy chủ được hợp nhất sẽ giữ nguyên sau khi hợp nhất.

8. Cấp độ Thế giới sẽ là Cấp độ Thế giới cao nhất trong số các máy chủ được hợp nhất.

9. Ở Đảo Titan, một phe nào đó có thể biến mất vào ngày hợp nhất xảy ra, phe này sẽ hoạt động trở lại bình thường vào ngày hôm sau.