Tin tức

Tài Trợ Guild VIP Quay Lại

Thời gian: 25/11 - 15/12/2022

Thể lệ:

Đối với Guild VIP đã nghỉ game 7 ngày trở lên quay lại game:

- Guild có cấp sảnh A trở lên có thể tham gia và có tối thiểu 80 thành viên trở lên.

- Chủ guild hoặc thành viên VIP (có số tiền nạp đạt mốc VIP Hoàng Kim (50,000 point) và nghỉ game 7 ngày trở lên quay lại game (Guild leader hoặc VIP member quay trở lại game phải hoạt động trong game 3 ngày liên tiếp), số lượng code tài trợ 30 code VIP, có thể sử dụng cho guild tại server cũ hoặc server mới.

- Chủ guild cung cấp đầy đủ thông tin các nhân tài khoản chủ guild hoặc thành viên VIP quay lại game, thông tin guild, hình ảnh cấp sảnh guild, số lượng thành viên guild, cung cấp email chủ guild để nhận code tài trợ. Gửi thông tin TẠI ĐÂY

- Mỗi bang hội chỉ tham gia 1 lần.

- Số lượng bang hội đăng ký và code có giới hạn (11 guild đầu tiên đăng ký đủ điều kiện nhận thưởng), nếu số lượng đăng ký đạt tối đa chương trình sẽ kết thúc.

- Phần thưởng code: Chuông Thánh Ca*10, Đá Tiên Tri*1, Sổ Tay Nghiên Cứu*10, Linh Hồn Rune*10.

Đối với Guild vẫn còn tham gia game:

- Guild có cấp sảnh A trở lên có thể tham gia và có tối thiểu 80 thành viên trở lên.

- Chủ Guild đại diện bang đăng ký nhận code, số lượng code tài trợ 30 code thường.

- Điều kiện nhận cung cấp đầy đủ thông tin các nhân tài khoản chủ guild, thông tin guild, hình ảnh cấp sảnh guild, số lượng thành viên guild, cung cấp email chủ guild để nhận code tài trợ. Gửi thông tin TẠI ĐÂY

- Mỗi bang hội chỉ tham gia 1 lần.

- Số lượng bang hội đăng ký và code có giới hạn (60 guild đầu tiên đăng ký đủ điều kiện nhận thưởng), nếu số lượng đăng ký đạt tối đa chương trình sẽ kết thúc.

- Phần thưởng code: Chuông Thánh Ca*5, Sổ Tay Nghiên Cứu*5, Linh Hồn Rune*10.

Lưu ý:

- Số lượng bang hội đăng ký và code có giới hạn, nếu số lượng đăng ký đạt tối đa chương trình sẽ kết thúc.
Guild tham gia chỉ được chọn 1 trong 2 sự kiện để tham gia.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: