Tin tức

Thông báo gộp mày chủ 06/12/2021

Xin chào các Skywalker

Với mục đích tăng thêm sự sôi động, trải nghiệm cũng như tăng tương tác giữa các Skywalker, BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ với thông tin chi tiết như sau:

Bảo trì gộp máy chủ: Từ 8:00 – 11:00 ngày 06/12/2021.Thời gian hoàn thành bảo trì có thể sớm hoặc trễ hơn so với dự kiến.

Danh sách các máy chủ gộp:

Tên máy chủCụm
S271
S14
S302
S11
S243
S6
S174
S13
S255
S21
S226
S31
S287
S32
S268
S20
S299
S16
S1810
S19
S12
S7411
S41
S62
S5012
S46
S6513
S76
S38
S3514
S56
S64
S6315
S67
S72
S54
S4016
S69
S70
S52
S4917
S66
S37
S7818
S61
S33
S4719
S68
S73
S3620
S45
S53
S4821
S71
S77
S5722
S39
S43
S5523
S58
S60
S5924
S51
S34
S7525
S42
S44
S8926
S96
S104
S106
S86
S9227
S85
S90
S107
S9528
S88
S105
S102
S8129
S98
S87
S99
S8430
S80
S101
S10331
S100
S82
S8332
S94
S93
S9133
S79
S97
S11034
S115
S122
S114
S12035
S109
S108
S11136
S118
S117
S12737
S121
S126
S12338
S112
S113
S11639
S124
S119
S125

BĐH Cloud Song xin thông báo quy tắc gộp máy chủ, thông tin chi tiết như sau:

1. Sau khi hợp nhất, vai trò sẽ vẫn giữ nguyên mục đăng nhập của máy chủ ban đầu.

2. Sau khi hợp nhất, Skywalker có cấp độ < 35 và có nhận vật chưa đăng nhập trong 30 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn. Mọi nhân vật sẽ được giữ nguyên, nếu có nhiều hơn 5 nhân vật thì người dùng không thể tạo một nhân vật mới nữa.

3. Các nhân vật trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, nhưng sẽ nhận được thẻ đổi tên miễn phí để đổi tên nhân vật của mình.

4. Các Bang hội trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, và các Bang hội Trưởng sẽ nhận được thẻ đổi tên Bang hội để đổi tên Bang hội.

5. Tất cả các Thứ hạng sẽ được thiết lập lại sau khi các máy chủ được hợp nhất.

6. Sau khi hợp nhất, kỷ lục Thú Xâm Lấn sẽ giữ nguyên độ khó Xâm Lược Quái Thú cao nhất trong số các máy chủ đã hợp nhất.

7. Tất cả các mặt hàng trên thị trường từ các máy chủ được hợp nhất sẽ giữ nguyên sau khi hợp nhất.

8. Cấp độ Thế giới sẽ là Cấp độ Thế giới cao nhất trong số các máy chủ được hợp nhất.

9. Ở Đảo Titan, một phe nào đó có thể biến mất vào ngày hợp nhất xảy ra, phe này sẽ hoạt động trở lại bình thường vào ngày hôm sau.