Tin tức

Thông báo bảo trì máy chủ 09/12

Xin chào các Skywalker,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ, Cloud Song VNG sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ với thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14h00 - 15h30 ngày 09/12/2021. Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến.
  • Nội dung thực hiện: Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ.

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: