Hướng dẫn

Chuyển đổi hình thức đăng nhập Zalo sang Zing ID

Xin chào các Skywalker,

Như thông báo trước đó, hệ thống sẽ ngừng hỗ trợ đăng nhập game thông qua cổng Zalo. Các Skywalker đang sử dụng tài khoản Zalo vui lòng tiến hành chuyển đổi sang tài khoản Zing ID như sau:

Thông tin chung

Thời gian mở trang chuyển đổi:10:00 ngày 05/05/2022.

Nội dung: Người dùng sử dụng cổng đăng nhập Zalo sẽ cần chuyển đổi sang cổng đăng nhập ZingID.

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN ZALO SANG ZING ID

Bước 1: Truy cập vào trang chuyển đổi TẠI ĐÂY.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Zalo muốn chuyển đổi & cấp quyền cho tài khoản Zalo (lưu ý: nếu Skywalker đã đăng nhập vào tài khoản Zalo trên thiết bị thì sẽ không cần thực hiện cấp quyền cho tài khoản Zalo)

Bước 3:Khai báo thông tin cá nhân & xác nhận thông tin bảo vệ (nếu cần)

Trường hợp 1: Tài khoản chưa có thông tin cá nhân và thông tin bảo vệ

a. Khai báo thông tin cá nhân và thông tin bảo vệ

b. Xác nhận thông tin bảo vệ (số điện thoại hoặc email). Ưu tiên phương thức bảo vệ bằng số điện thoại, nếu xác nhận bằng email vui lòng kiểm tra thêm hộp thư Spam nếu không nhận được email vui lòng tiến hành xác nhận bằng số điện thoại. (OTP có thời hạn 30 phút, OTP mới nhất là OTP hợp lệ. Giới hạn 20 OTP/sms/email/ngày, không bao gồm sms báo chuyển đổi thành công)

Trường hợp 2: Tài khoản đã khai báo thông tin cá nhân, nhưng chưa xác nhận thông tin tài khoản (số điện thoại hoặc email). Ưu tiên phương thức bảo vệ bằng số điện thoại, nếu xác nhận bằng email vui lòng kiểm tra thêm hộp thư Spam nếu không nhận được email vui lòng tiến hành xác nhận bằng số điện thoại. (OTP có thời hạn 30 phút, OTP mới nhất là OTP hợp lệ. Giới hạn 20 OTP/sms/email/ngày, không bao gồm sms báo chuyển đổi thành công)

- Nếu thông tin cá nhân đã khai báo là chính xác toàn bộ -> tiến hành xác nhận thông tin bảo vệ như trên.

- Nếu thông tin email/sdt đã khai báo chưa chính xác (email/sdt còn sử dụng được) -> Bấm nút cập nhật trên trang chuyển đổi tại tab Thông tin bảo vệ.

- Thông tin email/SĐT đã khai báo chưa chính xác (email/SĐT không còn sử dụng được) -> Tiến hành tạo yêu cầu thay đổi thông tin trên trang Hỗ trợ của trò chơi để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin cá nhân, sau khi các thông tin đã chính xác có thể tiến hành xác nhận thông tin bảo vệ.

Trường hợp 3: Tài khoản đã khai báo thông tin cá nhân và xác nhận thông tin bảo vệ (số điện thoại hoặc email)

Bước 4: Khởi tạo thông tin tài khoản đăng nhập Zing ID

Chọn phương thức xác thực tài khoản (số điện thoại hoặc email) *** Hệ thống sẽ ưu tiên phương thức SĐT, mỗi sđt/email có thể nhận tối đa 20 sms OTP/ngày, thời gian gửi lại sau mỗi lần là 3 phút.

Tại tab Chuyển đổi tài khoản Zing ID nhập thông tin tài khoản mật khẩu Zing ID muốn chuyển đổi (lưu ý tài khoản này chưa từng tồn tại/được tạo trước trên hệ thống Zing ID)

Bước 5: Xác nhận thực hiện chuyển đổi

Bấm vào nút “Chuyển đổi ngay” sau khi kiểm tra tất cả thông tin tài khoản là chính xác & đã xác thực thông tin qua email/số điện thoại

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo chuyển đổi tài khoản thành công (qua SMS)

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin cá nhân tại trang id.zing.vn

Bước 7:Cập nhật thông tin cá nhân tại trang id.zing.vn (nếu cần)

Bước 8: Skywalker vào game, đăng nhập bằng Zing ID kiểm tra nhân vật đã chuyển đổi thành công.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: