Hướng dẫn

Tạo Guild

Điều kiện: Nhân vật cần đạt Level 30 để tham gia Guild hoặc tạo Guild.

Đối với tạo Guild

Nhân vật phải đủ các điều kiện sau mới được tạo Guild:

_ Năng động trong ngày phải đạt 90 điểm.

_ Sở hữu 1 “Huy Hiệu Guild”, dung Lá Vàng hoặc Kim Cương để mua

Chọn Quốc Gia mà Guild sẽ hiển thị, bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand,

Lưu ý: Việc chọn quốc gia chỉ mang tính chất là cờ hiệu, không quyết định Skywalker nào thuộc quốc gia nào mới được vào Guild. Skywalker có thể tự do vào Guild có cờ hiệu khác nhau theo ý thích.

Sau khi tạo Guild thành công thì Skywalker sẽ trở thành Chủ Guild, bắt đầu tuyển thành viên và phát triển Guild của bản thân.

Đối với thành viên tham gia Guild:

Skywalker chọn Guild theo ý muốn và xin tham gia, sau khi được Chủ Guild duyệt vào thì Skywalker sẽ là thành viên của Guild đó.

Trong Guild sẽ có rất nhiều hoạt động để các thành viên cùng tham gia: