Hướng dẫn

Hướng dẫn tân thủ ngày 4-5

Mèo Bông sẽ giới thiệu cho các Skywalker về giới hạn cấp của ngày 4 và 5 mở máy chủ:

Ngày 4: 49

Ngày 5: 51

Ngày 4

Điều đầu tiên cần làm là tham gia đầy đủ các hoạt động hàng ngày để tối ưu kinh nghiệm.

Nếu Skywalker lên được cấp 48 sẽ mở thêm 1 giai đoạn chuyển chức.

Mở slot trợ chiến số 3 tăng mạnh chiến lực.

Mở Sky tower tầng 12 cho Skywalker thoải mái Try Hard.

Ngày 5

1 ngày đặc biệt, các Skywalker đã có thể hoàn thành nhiệm vụ Chuyển Chức 3/3- Chọn ra cho bản thân 1 nhánh nghề chuyển chức thích hợp.

Bí Cảnh Level 50, tổ đội bạn bè cùng nhau vượt bí cảnh.

Hãy nhớ tham gia Sky Tower tầng 12.

Thông tin hỗ trợ: