Hướng dẫn

Hướng dẫn tân thủ ngày 2-3

Mèo Bông sẽ giới thiệu cho các Skywalker về giới hạn cấp của ngày 2 và 3 mở máy chủ:

Giới hạn level của ngày 2 là: Level 43

Giới hạn level của ngày 3 là: Level 46

Ngoài các hoạt động như ngày 1, Skywalker vào hãy nhận tiếp các quà tặng của ngày 2-3

Và tiếp tục nhận tiếp các hoạt động.

Các hoạt động giúp cho các Skywalker tăng cấp nhanh và thu thập cái trang bị cần thiết:

+ Nhiệm vụ Chuông Gió

+ Nhiệm vụ Wildhunt

+ Ủy Thác

+ Arena

+ Thu thập trang bị với Bí Cảnh Trang Bị:

Tham gia Khiếu Chiến Mỗi ngày: Mật Lệnh Thưởng Vàng hoặc Thần Thú Xâm Nhập.

Đồng thời mỗi ngày sẽ có các Hoạt Động Hẹn Giờ, các Skywalker hãy canh giờ để tham gia đầy đủ các hoạt động nhé.

Nếu như ngày 1, các Skywalker không làm đủ các hoạt động thì tính năng Cừu Kinh Nghiệm để có thể nhận lại Kinh Nghiệm mà các bạn chưa kịp nhận vào ngày hôm trước.

Các Skywalker hãy cố gắng tận trung các hoạt động, tính năng để đạt level tối đa trong ngày.

Nếu đã đạt quá Level của Server thì các Skywalker có thể dùng EXP để đổi điểm kỹ năng.

Mỏ Nguyên Thạch giúp cho các bạn thu thập được EXP, rương Rune để có thể mở ra Rune sử dụng cho tính năng Rune sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện ở cấp 40

Ngày 2 cũng là ngày mở ải 40 trong Bí Cảnh Trang Bị nếu như Skywalker đạt đủ cấp

Rune là tính năng khảm đá rune vào, giúp cho người chơi tăng lực chiến.

Thông tin hỗ trợ: