Hướng dẫn

Hướng dẫn nhập CODE

Bước 1: Truy cập vào TRANG NHẬP CODE để tiến hành nhập code.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản. Skywalker có thể chọn đăng nhập qua các kênh sau:

Bước 3: Chọn server và nhân vật, sau đó nhập code và mã xác thực.

Bước 4: Sau khi nhận được thông báo nhập code thành công, Skywalker hãy vào Thư trong game để nhận quà nhé!

LƯU Ý: Mỗi code chỉ được nhận 01 lần cho 01 tài khoản, không dùng lại cho nhiều server khác cùng tài khoản.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: