Tính năng

Quán Quân Chiến

Cấp 35 mở Quán Quân Chiến

Diễn ra vào 20:30 thứ 3, 5,7 hàng tuần

Vòng đầu tiên sẽ chơi theo hình thức sinh tồn

Người chiến thắng sẽ được đi tiếp vào vòng chung kết, người thua sẽ bị loại

Vòng chung kết sẽ diễn ra khi còn lại 64 người chơi, theo thể thức 1v1 tới khi loại dần và tìm ra quán quân


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: