Nghệ Thuật

Từ đến

Tham Gia Ngay

Thời gian diễn ra: 0h Ngày 30/01 - 5h Ngày 03/02

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Đăng nhập nhận quà

Nội dung:

QuàVật phẩmSL
80Coupon Hình Vẽ1
140Coupon Hình Vẽ1
200Coupon Hình Vẽ1
260Coupon Hình Vẽ1
320Coupon Hình Vẽ1
400Tin nhắn Hình Vẽ1

Quà Phúc Lợi

Nội dung:

GóiVật PhẩmSố LượngLv minLv min
25kKim Cương601200
Coupon Hình Vẽ21200
Chuông Thánh Ca1171
Thuốc Tụ Linh207277
Đá Dung Nham17884
Kết Tinh Nano3085200

Vòng Quay Hoàn Trả

Nội dung: Đăng nhập 1 lần, tiêu số kim cương chỉ định 7 lần

SL tiêuVật PhẩmSLLV minLV max
0Bùa Ấn Đỏ3167
Bùa Ấn Sao Đỏ26871
Đá May Mắn37284
Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi18590
Ấn Thẻ Đỏ491200
100Rương Thần Bí11200
300Coupon Hình Vẽ41200
800Bản Đồ Kho Báu Cổ11200
1200Chuông Thánh Ca101200
1600Túi Thẻ Thần Sủng11200
2500Coupon Hình Vẽ61200
5000Cô Gái Sơn Màu11200

 

Cầu Nguyện Mừng Lễ

Nội dung: Giá rút: 100 kim cương

TầngSTTVật phẩmSố lượng
11Tinh Thể Rồng Lam8
12EXP Pet50000
13Rương Lá Vàng1
14Tinh Hoa Rune5000
15Tẩy Linh Lộ30
16Chuông Thánh Ca1
21Hộp Thú Cưỡi Hình Vẽ Bí Ẩn1
22Quà Kim Cương Hào Hoa1
23Màu Nhuộm1
24Tầng 21
25Thuốc Nhuộm Trắng40
31Bản Đồ Kho Báu Cổ1
32Thuốc Nhuộm Trắng60
33Tầng 31
34Thuốc Nhuộm Trắng80
41Tầng 41
42Hộp Quà Châu Báu1
43Thuốc Nhuộm Trắng100
51Túi Thẻ Thần Sủng1
52Màu Nhuộm4
61Kim Cương Màu Thời Gian1
SkipTầngVật phẩmSố lượngLV minLV max
Skip tầng 22Tinh Thể Rồng Tím1172
2Thuốc Tụ Linh107385
2Hạt Ánh Sáng25086200
Skip tầng 33Linh Hồn Rune5172
3Da Tốt307385
3Khoáng Thạch Kết Tinh186200
Skip tầng 44Tinh Thể Rồng Đỏ1172
4Đá Dung Nham17385
4Túi Thẻ Chiến Đấu Hiếm286200

Tích lũy:

Số lầnVật PhẩmSL
30Màu Nhuộm4
80Kim Cương Màu Thời Gian1
135Thuốc Nhuộm Trắng100
200Kim Cương Màu Thời Gian1
275Thuốc Nhuộm Trắng200
350Kim Cương Màu Thời Gian1
425Đá Tiên Tri5
550Kim Cương Màu Thời Gian1

 

Tiệm Mừng Lễ

Vật PhẩmSLXu đổiSL xu đổiGiới HạnLV minLV max
Thời trang1Màu Nhuộm2021200
Tóc1Màu Nhuộm521200
Đầu1Màu Nhuộm821200
Lưng1Màu Nhuộm821200
Hộp Thú Cưỡi Hình Vẽ Bí Ẩn1Thuốc Nhuộm Trắng1100101200
Hộp Phụ Kiện Đường Phố Bí Ẩn1Thuốc Nhuộm Trắng232081200
Quà Màu Hình Vẽ1Thuốc Nhuộm Trắng100101200
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn II1Kim Cương Màu Thời Gian115172
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn II1Linh Châu Ảo Tưởng5015172
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn III1Kim Cương Màu Thời Gian1157379
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn III1Linh Châu Ảo Tưởng50157379
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn IV1Kim Cương Màu Thời Gian1158084
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn IV1Linh Châu Ảo Tưởng50158084
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn I1Kim Cương Màu Thời Gian11585200
Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn I1Linh Châu Ảo Tưởng501585200
Trứng Thần Bí1Thuốc Nhuộm Trắng210827889
Trứng Thần Bí1Thuốc Nhuộm Trắng2108390200
Chân-Siêu Chiến Giáp1Kim Cương Màu Thời Gian3396200
Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng1Kim Cương Màu Thời Gian1596200
Chân-Siêu Chiến Giáp1Kim Cương Màu Thời Gian339095
Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng1Kim Cương Màu Thời Gian159095
Rương Lõi Siêu Năng Lượng 961Thuốc Nhuộm Trắng805596200
Rương Lõi Siêu Năng Lượng1Thuốc Nhuộm Trắng80559095
Siêu Rubik1Thuốc Nhuộm Trắng1005090200
Hộp Vé Lưu Niên1Thuốc Nhuộm Trắng18010072200
Bùa Ấn Đỏ1Thuốc Nhuộm Trắng8015169
Bùa Ấn Sao Đỏ1Thuốc Nhuộm Trắng1201570200
Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn1Thuốc Nhuộm Trắng300578200
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 801Thuốc Nhuộm Trắng120058084
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 851Thuốc Nhuộm Trắng150058589
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 901Thuốc Nhuộm Trắng1800590200
Rương Trang Bị Pet May Mắn 801Thuốc Nhuộm Trắng30058084
Rương Trang Bị Pet May Mắn 851Thuốc Nhuộm Trắng30058589
Rương Trang Bị Pet May Mắn1Thuốc Nhuộm Trắng300590200
Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên1Thuốc Nhuộm Trắng2000378200
Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết1Thuốc Nhuộm Trắng1214586200
Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi1Thuốc Nhuộm Trắng3001085200
Rương Chiến Giáp Ngân Hà1Thuốc Nhuộm Trắng1800286200
Rương Quả Cầu Vồng1Thuốc Nhuộm Trắng3471088200
Rương Quả Hồn-Đặc1Thuốc Nhuộm Trắng364888200
Linh Ngọc Sắc Màu10Thuốc Nhuộm Trắng520890200
Mảnh Linh Quyết3Thuốc Nhuộm Trắng294890200
Đúc Đá Linh10Thuốc Nhuộm Trắng1001590200
Kết Tinh Nano10Thuốc Nhuộm Trắng1001085200
Hạt Ánh Sáng300Thuốc Nhuộm Trắng603086200
Pha Lê Ảo1Thuốc Nhuộm Trắng502078200
Đá Dung Nham1Thuốc Nhuộm Trắng1501078200
Thú Linh Ngọc5Thuốc Nhuộm Trắng1001080200
Mỏ Tinh Linh Bí Mật20Thuốc Nhuộm Trắng602080200
Hộp Linh Kỵ May Mắn1Thuốc Nhuộm Trắng400572200
Thuốc Tụ Linh15Thuốc Nhuộm Trắng75207284
Túi Thuốc Tụ Linh1Thuốc Nhuộm Trắng1042085200
Da Tốt15Thuốc Nhuộm Trắng452072200
Đá Tiên Tri1Thuốc Nhuộm Trắng28010179
Túi Đá Tiên Tri1Thuốc Nhuộm Trắng4741080200
Linh Hồn Rune5Thuốc Nhuộm Trắng100501200
Tinh Hoa Rune5000Thuốc Nhuộm Trắng100501200
Chuông Thánh Ca1Thuốc Nhuộm Trắng100Không1200
Tinh Thể Rồng Lam8Thuốc Nhuộm Trắng96100170
Tinh Thể Rồng Tím2Thuốc Nhuộm Trắng96507179
Túi Tinh Thể Rồng Đỏ1Thuốc Nhuộm Trắng2352080200
Tẩy Linh Lộ1Thuốc Nhuộm Trắng2Không1200
EXP Pet3000Thuốc Nhuộm Trắng1Không1200