Sự kiện gộp server

Từ đến

Tham gia ngay

Quà Gộp Server 7 Ngày:
Thời gian: 7 ngày sau khi gộp server

Điều kiệnThưởng
Đăng nhập ngày 1Chuông Thánh Ca*3, Lá Bạc*200000
Đăng nhập ngày 2Tinh Thể Rồng Đỏ*2, Lá Bạc*250000
Đăng nhập ngày 3Rương Rune Thần Bí*2, Tinh Hoa Rune*3000
Đăng nhập ngày 4Đá Tiên Tri*1, Lá Bạc*250000, Tẩy Linh Lộ*40
Đăng nhập ngày 5Hộp Ác Ma Tím, Tinh Hoa Ánh Trăng*1000
Đăng nhập ngày 6Bản Đồ Kho Báu Cổ*1, EXP PET*300000, Tẩy Linh Lộ*30
Đăng nhập ngày 7Quà PET SSR Tự Chọn*1, Lá Bạc*300000

Tháng Năm Tình Bạn:
Thời gian: 3 ngày sau khi gộp server

Thần Tình Yêu Đến:
Thời gian: 5 ngày sau khi gộp server

Quà Khuyến Mãi:
Thời gian: 7 ngày sau khi gộp server

Hoàn Trả Nạp Lần Đầu:
Thời gian: 7 ngày sau khi gộp server


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: