Cơ Giáp

Từ đến

Tiệm Dũng Sĩ

Thời gian diễn ra: 0:00 18/12 - 05:00 23/12

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Skywalker dùng Sao Cơ Giáp và Hồn Ác Ma để đổi các gói quà giá trị.

Tiệm đổi:

Vật phẩmSố lượngĐơn vị đổiSố lượngGiới hạn đổi
Hồn Ác Ma1Sao Cơ Giáp40005
Sứ Giả Ánh Sáng1Hồn Ác Ma31
Thời Trang Sao Chổi Pale1Sao Cơ Giáp30001
Kiểu tóc Thời Trang Sao Chổi Pale1Sao Cơ Giáp6001
Đầu Thời Trang Sao Chổi Pale1Sao Cơ Giáp9001
Trứng Thần Bí (Cấp 79)1Sao Cơ Giáp21081
Bùa Ấn Đỏ (Cấp 1-69)1Sao Cơ Giáp8015
Bùa Ấn Sao Đỏ (Cấp 70)1Sao Cơ Giáp12015
Rương Trân Thú Tự Chọn (Cấp 78)1Sao Cơ Giáp16002
Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên (Cấp 78)1Sao Cơ Giáp20003
Đá Dung Nham (Cấp 78)1Sao Cơ Giáp15010
Hộp Linh Kỵ May Mắn (Cấp 72)1Sao Cơ Giáp4005
Thuốc Tụ Linh (Cấp 72)15Sao Cơ Giáp7520
Da Tốt (Cấp 72)15Sao Cơ Giáp4520
Đá Tiên Tri1Sao Cơ Giáp28010
Linh Hồn Rune5Sao Cơ Giáp100100
Tinh Hoa Rune5000Sao Cơ Giáp10060
Chuông Thánh Ca1Sao Cơ Giáp100Không giới hạn
Tinh Thể Rồng Lam (Cấp 1-70)8Sao Cơ Giáp96100
Tinh Thể Rồng Tím (Cấp 71-79)2Sao Cơ Giáp9650
Tinh Thể Rồng Đỏ(Cấp 80)1Sao Cơ Giáp9630
Tẩy Linh Lộ1Sao Cơ Giáp2Không giới hạn
EXP Pet3000Sao Cơ Giáp1Không giới hạn

Gác Châu Báu:

Vật phẩmSố lượngĐơn vị đổiSố lượngGiới hạn đổi
Hồn Ác Ma1Linh Châu Ảo Tưởng503
Thời Trang Sao Chổi Pale - Phụ kiện1Linh Châu Ảo Tưởng631
Thời Trang Sao Chổi Pale-Lưng1Linh Châu Ảo Tưởng121

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: