Cơ Giáp

Từ đến

Trang Bị Cơ Giới

Thời gian diễn ra: 0:00 18/12 - 5:00 23/12

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

Mỗi ngày 3 lần:

RươngNhận
Thường Ngẫu nhiên
Cao cấpNgẫu nhiên

Cao cấp: mở ra 3 vật phẩm

Vật phẩmSố lượngNhận
Hồn Ác Ma1Ngẫu nhiên
Rương event1Ngẫu nhiên
Lưng1Ngẫu nhiên
Đầu1Ngẫu nhiên
Tinh Hoa Rune2000Ngẫu nhiên
Đá Tiên Tri (cấp 1-75)1Ngẫu nhiên
Trứng Linh Kỵ Tím (cấp 76)1Ngẫu nhiên
Linh Hồn Rune (cấp 1-71)3Ngẫu nhiên
Thuốc Tụ Linh (cấp 72-78)10Ngẫu nhiên
Đá Dung Nham (cấp 79)1Ngẫu nhiên
Tẩy Linh Lộ20Ngẫu nhiên
Lá Bạc100000Chắc chắn nhận
Búa Ma Lực1Chắc chắn nhận

Thường: mở ra 2 vật phẩm

Vật phẩmSố lượngNhận
Rương event1Ngẫu nhiên
Lưng1Ngẫu nhiên
Đầu1Ngẫu nhiên
Tinh Hoa Rune1000Ngẫu nhiên
Chuông Thánh Ca1Ngẫu nhiên
Trứng Linh Kỵ Tím1Ngẫu nhiên
Búa Ma Lực1Ngẫu nhiên
Linh Hồn Rune3Ngẫu nhiên
Thuốc Tụ Linh5Ngẫu nhiên
Đá Dung Nham1Ngẫu nhiên
Tẩy Linh Lộ20Ngẫu nhiên
Lá Bạc50000Chắc chắn nhận

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: