Cơ Giáp

Từ đến

Vòng Quay May Mắn

Thời gian diễn ra: 0:00 18/12 - 5:00 23/12

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

Số vòng quayVật phẩmSố lượng
10Linh Châu Ảo Tưởng3
30Hộp Thời Trang Cơ Giáp1
50Bí mật ác ma 11
70Hồn Ác Ma1
90Rương Thần Bí5
120Chuông Thánh Ca10
150Túi Thẻ Thần Sủng1
200Đá Tiên Tri5
250Kim Cương Khóa500
300Kim Cương Khóa600
400Kim Cương Khóa600
500Kim Cương Khóa700
600Kim Cương Khóa700
700Kim Cương Khóa800
800Kim Cương Khóa800
1000Kim Cương Khóa900
1200Kim Cương Khóa1000
1400Kim Cương Khóa1000
1600Kim Cương Khóa1200
2000Kim Cương Khóa1200
2500Kim Cương Khóa1400
3000Kim Cương Khóa1400
3500Kim Cương Khóa1600

Hộp Thời Trang Cơ Giáp:

Vật phẩmSố lượng
Thời Trang Sao Chổi Pale1
Thời Trang Sao Chổi Pale-Tóc1
Thời Trang Sao Chổi Pale-Đầu1
Thời Trang Sao Chổi Pale-Lưng1
Kho thưởngVật phẩmSố lượng
Kho thưởng Đứa Con Ác MaHồn Ác Ma (cấp 1-76)1
Túi Hồn Ác Ma I (cấp 1-76)1
Hồn Ác Ma (cấp 77)1
Túi Hồn Ác Ma I (cấp 77)1
Túi Hồn Ác Ma II (cấp 77)1
Ngọc Hỏa VănTinh Thể Rồng Lam (cấp 1-69)4
Tinh Thể Rồng Lam (cấp 1-69)8
Tinh Thể Rồng Lam (cấp 1-69)12
Ngọc Hỏa Văn-TrungTinh Thể Rồng Tím (cấp 70-77)1
Tinh Thể Rồng Tím (cấp 70-77)2
Tinh Thể Rồng Tím (cấp 70-77)3
Ngọc Hỏa Văn-CaoTinh Thể Rồng Đỏ (cấp 78)1
Đá Dung Nham (cấp 78)1
PetEXP Pet90000
Tẩy Linh Lộ30
Chuông Thánh Ca1
Đá Tiên Tri1
RuneBùa Ấn Đỏ (cấp 1-67)2
Bùa Ấn Sao Đỏ(cấp 68)1
Rương Thần Bí1
Tinh Hoa Rune5000
Tinh Hoa Rune8000
Linh Hồn Rune3
Linh Hồn Rune5
Guild Sổ Tay Nghiên Cứu4
Sổ Tay Nghiên Cứu6
Sổ Tay Nghiên Cứu8
Huy Chương Ma Pháp2
Báu vật hiếmBản Đồ Kho Báu Cổ (cấp 1-71)1
Nguyên Liệu Tứ Bảo (cấp 1-71)1
Mảnh Ác Ma Cấp A (cấp 1-71)4
Cuộn Vải Tịnh Linh (cấp 1-71)5
Hộp Linh Kỵ May Mắn (cấp 72)1
Thuốc Tụ Linh (cấp 7230
Đá Cực Phẩm (cấp 721
Thorium (cấp 723
Share - bạn bèCảnh Sắc Rực Rỡ1
Bó Hoa Hồng1
Bó Hoa Hồng2
999 Hoa Hồng1
Lá Vàng300000
Tích điểmSao Cơ Giáp150
Sao Cơ Giáp250
Sao Cơ Giáp350

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: