Cơ Giáp

Từ đến

Phúc lợi hạn giờ

Thời gian diễn ra: 0:00 18/12 - 5:00 23/12

Yêu cầu: Đạt cấp 52 (trước khi đạt cấp 52 thì khi Skywalker tham gia hoạt động, nạp sẽ không tính vào sự kiện).

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Skywalker nạp mỗi ngày tích lũy đạt mức sẽ nhận quà đặc biệt tương ứng. Hoạt động được tại mới 5:00 mỗi ngày. Lưu ý: Nếu Skywalker mua Vé nạp thì phải sử dụng vé để kích hoạt gói nạp mới được tính vào sự kiện.

Phần thưởng:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp tích lũy 60 kim cươngChíp May Mắn1
Linh Châu Ảo Tưởng1
Nạp tích lũy 300 kim cương (cấp 81)Chíp May Mắn2
Tinh Thể Rồng Đỏ1
Lá Vàng100000
Nạp tích lũy 300 kim cương (cấp 74-80)Chíp May Mắn2
Da Tốt30
Lá Vàng100000
Nạp tích lũy 300 kim cương (cấp 1-73)Chíp May Mắn2
Chuông Thánh Ca1
Lá Vàng100000
Nạp tích lũy 980 kim cương (cấp 81)Chíp May Mắn4
Đá Dung Nham2
Lá Vàng200000
Nạp tích lũy 980 kim cương (cấp 74-80)Chíp May Mắn4
Hộp Linh Kỵ May Mắn1
Lá Vàng200000
Nạp tích lũy 980 kim cương (cấp 1-73)Chíp May Mắn4
Chuông Thánh Ca4
Lá Vàng200000

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: