Cơ Giáp

Từ đến

Giới Hạn Ngọt Ngào

Thời gian diễn ra: 0:00 18/12 - 5:00 23/12

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

MốcSố lượngSố lần giới hạnSố lần mua
0211
6021Làm mới mỗi ngày
30031Làm mới mỗi ngày
98031Làm mới mỗi ngày
1980333
3280322
6480311
Gói quàVị tríVật phẩmSố lượng
Gói miễn phí1Kim Cương Khóa30
1Tinh Thể Rồng Lam (cấp 1-60)3
1Tinh Thể Rồng Tím (cấp 61)1
1Tẩy Linh Lộ30
1Thuốc Tụ Linh12
2Da Tốt (cấp 72)20
2Lá Vàng250000
2Lá Bạc250000
2EXP Pet150000
2Tinh Hoa Rune2500
Gói 22k (Làm mới mỗi ngày)1Kim Cương60
2Chíp May Mắn2
2Tinh Thể Rồng Tím10
2Thuốc Tụ Linh (cấp 72)80
2999 Hoa Hồng1
2Tinh Hoa Rune20000
3Rương Thần Bí2
3Đá Tiên Tri1
3Chuông Thánh Ca3
Gói 129k (Làm mới mỗi ngày)1Kim Cương300
2Chíp May Mắn4
3Bản Đồ Kho Báu Cổ4
3Rương Thần Bí6
3Chuông Thánh Ca9
4Thuốc Tụ Linh (cấp 72-80)60
4Thuốc Tụ Linh-Trung (cấp 81)15
4Da Tốt (cấp 72)100
4Ngọc Hỏa Văn-Trung7
4Linh Hồn Rune15
4Tẩy Linh Lộ140
4Tinh Hoa Rune15000
Gói 249k (Làm mới mỗi ngày)1Kim Cương980
1Túi Thẻ Thần Sủng1
1Blindbox Nhạc Xinh Xắn1
2Bùa Ấn Đỏ (cấp 1-67)12
2Bùa Ấn Sao Đỏ (cấp 68)8
2Chíp May Mắn4
2Bản Đồ Kho Báu Cổ4
2Linh Vũ Thiên Sứ5
3Pha Lê Ảo (cấp 78)6
3Thuốc Tụ Linh (cấp 72-80)60
3Thuốc Tụ Linh-Trung (cấp 81)15
3Da Tốt (cấp 74)100
3Mảnh Ác Ma Cấp S4
3Sổ Tay Nghiên Cứu30
3Ngọc Hỏa Văn-Trung10
3Linh Hồn Rune15
4999 Hoa Hồng1
4Tinh Hoa Ánh Trăng3000
4Tinh Hoa Rune20000
4Linh Hồn Rune20
4EXP Pet600000
4Tẩy Linh Lộ150
Gói 699k1Kim Cương (cấp 70)1980
1Blindbox Nhạc Xinh Xắn (cấp 70)2
2Túi Hồn Ác Ma I (cấp 1-74)1
2Túi Hồn Ác Ma II (cấp 75)1
2Tinh Thể Rồng Tím (cấp 1-60)25
2Tinh Thể Rồng Đỏ (cấp 61)13
2Đá Dung Nham (cấp 78)8
2Chíp May Mắn8
2Bùa Ấn Đỏ (cấp 1-67)10
2Bùa Ấn Sao Đỏ (cấp 68)7
3Lá Vàng2000000
3Lá Bạc2000000
3Cuộn Vải Tịnh Linh20
3Linh Hồn Rune20
3Hồn Sói (cấp 72)2
4999 Hoa Hồng1
4Đá May Mắn-Cao (cấp 78)3
4Tinh Hoa Ánh Trăng3000
4Tinh Hoa Rune20000
4Linh Hồn Rune20
4Tẩy Linh Lộ200
Gói 1299k1Trứng Thần Bí (cấp 78)1
1Hộp Choàng-Tốt1
1Hộp Đồ Đỏ Linh Kỵ (cấp 72)1
1Quà Thẻ Thần Sủng 6 Sao1
1Blindbox Nhạc Xinh Xắn3
2Chíp May Mắn7
2Chuông Thánh Ca20
2Linh Vũ Thiên Sứ10
2Hộp Chế Tạo Linh Kỵ (cấp 72)1
2Đá Dung Nham (cấp 78)12
3Lá Vàng2500000
3Lá Bạc2500000
3Cuộn Vải Tịnh Linh25
3Tinh Hoa Rune25000
3Linh Hồn Rune25
3Thuốc Tụ Linh100
3999 Hoa Hồng1
4Đá May Mắn-Cao (cấp 78)3
4Tinh Hoa Ánh Trăng3000
4Tinh Hoa Rune10000
4Linh Hồn Rune20
4EXP Pet800000
4Tẩy Linh Lộ200
Gói 2199k1Kim Cương6480
2Trứng Thần Bí (cấp 78)1
2Quà Thẻ Thần Sủng 6 Sao (cấp 1-67)1
2Bùa Ấn Sao Đỏ (cấp 68)15
2Chíp May Mắn10
2Hộp Choàng-Tốt1
2Hộp Chế Tạo Linh Kỵ (cấp 72)1
3Bản Đồ Kho Báu Cổ2
3Tinh Hoa Rune40000
3Linh Hồn Rune35
3Tẩy Linh Lộ300
3EXP Pet1,500,000
3Thuốc Tụ Linh120
4Hộp Quà Bồi Dưỡng Thần Binh (cấp 78)1
4Rương Chế Tạo Thú Cưỡi (cấp 75)1
4Thuốc Tụ Linh-Trung (cấp 81)40
4Mảnh Ác Ma Cấp S4
4Ngọc Hỏa Văn80
4Ngọc Hỏa Văn-Trung (cấp 61)20
4Ngọc Hỏa Văn-Cao (cấp 81)10
5999 Hoa Hồng1
5Đá May Mắn-Cao (cấp 78)3
5Tinh Hoa Ánh Trăng3000
5Tinh Hoa Rune10000
5Linh Hồn Rune20
5EXP Pet800000
5Tẩy Linh Lộ200

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: