Hoa Cưới

Từ đến

Tiệc Mừng Lễ

 

Thời gian diễn ra: 0:00 17/09 - 05:00 21/09

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

QuàVật phẩmSố lượng
500Bó Hoa Sao Trời1
1000Bó Hoa Sao Trời1
1600Bó Hoa Sao Trời1
2200Bó Hoa Sao Trời1
2600Khung Avatar Hoa Ngữ Ấm Áp1
ĐiểmVật phẩmSố lượng
0~400Hộp Thức Ăn Tiệc Mừng Lễ1
401~700Hộp Thức Ăn Tiệc Mừng Lễ2
701~1000Hộp Thức Ăn Tiệc Mừng Lễ3
1001~1400Hộp Thức Ăn Tiệc Mừng Lễ4
1400 trở lênHộp Thức Ăn Tiệc Mừng Lễ5

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: