Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Điểm danh ngày

Thời gian mở: Mở theo thời gian của Tháng.

Nội dung: Skywalker đăng nhập điểm danh mỗi ngày sẽ nhận được các phần quà tương ứng:

NgàyVật phẩm Số lượng 
Ngày 1Lá Bạc50000
Ngày 2EXP PET30000
Ngày 3Xu Kho Báu Sao Sáng1
Ngày 4Kim Cương (Khóa)50
Ngày 5Lá Bạc50000
Ngày 6Tẩy Linh Lộ25
Ngày 7Xu Kho Báu Sao Sáng1
Ngày 8Mảnh SSR Ngẫu Nhiên10
Ngày 9Lá Bạc50000
Ngày 10EXP PET50000
Ngày 11Xu Kho Báu Sao Sáng1
Ngày 12Linh Vũ Thiên Sứ1
Ngày 13Lá Bạc60000
Ngày 14Tẩy Linh Lộ25
Ngày 15Xu Kho Báu Sao Sáng1
Ngày 16Mảnh SSR Ngẫu Nhiên15
Ngày 17Lá Bạc70000
Ngày 18EXP PET60000
Ngày 19Xu Kho Báu Sao Sáng1
Ngày 20Kim Cương (Khóa)100
Ngày 21Lá Bạc70000
Ngày 22Tẩy Linh Lộ25
Ngày 23Xu Kho Báu Sao Sáng1
Ngày 24Mảnh SSR Ngẫu Nhiên20
Ngày 25Lá Bạc80000
Ngày 26EXP PET80000
Ngày 27Xu Kho Báu Sao Sáng1
Ngày 28Linh Vũ Thiên Sứ2
Ngày 29Lá Bạc100000
Ngày 30Chuông Thánh Ca10
Ngày 31Xu Kho Báu Sao Sáng1

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: