Mừng Lễ

Từ đến

Tiệc Mừng Lễ

Thời gian diễn ra: 0:00 08/01 - 5:00 11/01

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

ĐiểmQuàSố lượngTích điểm
0~400Hộp Mừng Lễ1100
401~700Hộp Mừng Lễ2200
701~1000Hộp Mừng Lễ3300
1001~1400Hộp Mừng Lễ4400
1401~9999Hộp Mừng Lễ5500

Nhiệm vụ: Năng động đạt 120 điểm, tích lũy nạp 300 Kim Cương.

Thưởng tích điểm:

Tích điểmQuàSố lượng
600Chuông Thánh Ca2
1000Tinh Thể Rồng Tím4
1500Tinh Hoa Rune10000
2000Linh Hồn Rune10
2500Hộp Mừng Lễ Quý Hiếm1

Hộp Đêm Tiệc (mở ngẫu nhiên):

QuàSố lượng
Tẩy Linh Lộ (Cấp 1-71)5
Da Tốt (Cấp 72-84)5
Hạt Ánh Sáng (Cấp 85)100
EXP Pet30000
Lá Bạc50000
Tinh Thể Rồng Lam3
Chuông Thánh Ca1
Linh Châu Ảo Tưởng1

Hộp Mừng Lễ Quý Hiếm (mở ngẫu nhiên):

QuàSố lượng
Ngọc Rồng Tinh Linh1
Chuông Thánh Ca10
Tẩy Linh Lộ100
Tinh Thể Rồng Tím5
Linh Hồn Rune12

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: