Cánh Diều

Từ đến

Đăng Nhập Nhận Quà

Thời gian diễn ra: 0:00 29/09 - 05:00 03/10

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

QuàVật phẩmSố lượng
80Phong Thư Hoa Nở1
140Chuông Thánh Ca2
200Linh Hồn Rune10
260Tinh Thể Rồng Tím3
320Phong Thư Hoa Nở2
400Linh Châu Ảo Tưởng3

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: