Tin tức

Thông báo gộp máy chủ 28/12/2023

Xin chào các Skywalker

Với mục đích tăng thêm sự sôi động, trải nghiệm cũng như tăng tương tác giữa các Skywalker, BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ trong ngày 28/12 với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì gộp máy chủ dự kiến: 14:30 - 16:30 Ngày 28/12/2023. Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn so với dự kiến.

Danh sách các máy chủ gộp:

Danh Sách Gộp Server 28.12
Thời GianServer chínhServerServerServerServerServer
12/28/2023 14:30VN-S1-1VN-S2-2
VN-S305-305VN-S313-313
VN-S330-330VN-S344-344
VN-S361-361VN-S374-374VN-S383-383
VN-S388-388VN-S398-398Baby Boss-405
VN-S408-408VN-S416-416VN-S421-421
VN-S425-425VN-S429-429VN-S434-434
Sun Monk-439VN-S440-440VN-S443-443
Birthday-447VN-S448-448VN-S449-449VN-S450-450
VN-S451-451VN-S452-452VN-S453-453VN-S454-454VN-S455-455VN-S456-456
VN-S457-457VN-S458-458VN-S459-459VN-S460-460VN-S461-461
VN-S462-462VN-S463-463VN-S464-464VN-S465-465
VN-S466-466VN-S467-467VN-S468-468VN-S469-469
VN-S470-470VN-S471-471VN-S472-472

BĐH Cloud Song

Thông báo quy tắc gộp máy chủ, thông tin chi tiết như sau:

1. Sau khi hợp nhất, vai trò sẽ vẫn giữ nguyên mục đăng nhập của máy chủ ban đầu.

2. Sau khi hợp nhất, Skywalker có cấp độ < 35 và có nhận vật chưa đăng nhập trong 30 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn. Mọi nhân vật sẽ được giữ nguyên, nếu có nhiều hơn 5 nhân vật thì người dùng không thể tạo một nhân vật mới nữa.

3. Các nhân vật trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, nhưng sẽ nhận được thẻ đổi tên miễn phí để đổi tên nhân vật của mình.

4. Các Bang hội trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, và các Bang hội Trưởng sẽ nhận được thẻ đổi tên Bang hội để đổi tên Bang hội.

5. Tất cả các Thứ hạng sẽ được thiết lập lại sau khi các máy chủ được hợp nhất.

6. Sau khi hợp nhất, kỷ lục Thú Xâm Lấn sẽ giữ nguyên độ khó Xâm Lược Quái Thú cao nhất trong số các máy chủ đã hợp nhất.

7. Tất cả các mặt hàng trên thị trường từ các máy chủ được hợp nhất sẽ giữ nguyên sau khi hợp nhất.

8. Cấp độ Thế giới sẽ là Cấp độ Thế giới cao nhất trong số các máy chủ được hợp nhất.

9. Ở Đảo Titan, một phe nào đó có thể biến mất vào ngày hợp nhất xảy ra, phe này sẽ hoạt động trở lại bình thường vào ngày hôm sau.