Tin tức

Thông báo gộp máy chủ 21/12/2022

Xin chào các Skywalker

Với mục đích tăng thêm sự sôi động, trải nghiệm cũng như tăng tương tác giữa các Skywalker, BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ trong ngày 21/12 với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì gộp máy chủ dự kiến: 14:00 - 16:00 Ngày 21/12/2022. Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn so với dự kiến.

Danh sách các máy chủ gộp:

CụmServer
Cụm 114
27
11
30
6
24
13
17
21
25
22
31
28
32
20
26
Cụm 216
29
12
18
19
41
62
74
46
50
38
65
76
35
56
64
54
63
67
72
40
52
69
70
Cụm 337
49
66
33
61
78
47
68
73
36
45
53
48
71
77
39
43
57
55
58
60
34
51
59
Cụm 442
44
75
86
89
96
104
106
85
92
90
107
88
95
105
102
81
87
98
99
80
84
101
82
100
103
83
93
94
Cụm 579
91
97
110
114
115
122
108
109
120
111
117
118
121
126
127
112
113
123
116
119
124
125
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Cụm 6139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
193
188
189
Cụm 7281
282
283
284
285
286
287
288
Cụm 8289
290
291
292
293
Cụm 9294
295
296
298

BĐH Cloud Song xin thông báo quy tắc gộp máy chủ, thông tin chi tiết như sau:

1. Sau khi hợp nhất, vai trò sẽ vẫn giữ nguyên mục đăng nhập của máy chủ ban đầu.

2. Sau khi hợp nhất, Skywalker có cấp độ < 35 và có nhận vật chưa đăng nhập trong 30 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn. Mọi nhân vật sẽ được giữ nguyên, nếu có nhiều hơn 5 nhân vật thì người dùng không thể tạo một nhân vật mới nữa.

3. Các nhân vật trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, nhưng sẽ nhận được thẻ đổi tên miễn phí để đổi tên nhân vật của mình.

4. Các Bang hội trùng tên sẽ buộc phải đổi tên, và các Bang hội Trưởng sẽ nhận được thẻ đổi tên Bang hội để đổi tên Bang hội.

5. Tất cả các Thứ hạng sẽ được thiết lập lại sau khi các máy chủ được hợp nhất.

6. Sau khi hợp nhất, kỷ lục Thú Xâm Lấn sẽ giữ nguyên độ khó Xâm Lược Quái Thú cao nhất trong số các máy chủ đã hợp nhất.

7. Tất cả các mặt hàng trên thị trường từ các máy chủ được hợp nhất sẽ giữ nguyên sau khi hợp nhất.

8. Cấp độ Thế giới sẽ là Cấp độ Thế giới cao nhất trong số các máy chủ được hợp nhất.

9. Ở Đảo Titan, một phe nào đó có thể biến mất vào ngày hợp nhất xảy ra, phe này sẽ hoạt động trở lại bình thường vào ngày hôm sau.