Tính năng

Titan island

Mở khóa: Cấp 72 (ngày 31 mở máy chủ)

Nhận nhiệm vụ

Hoạt động chính

Tiêu diệt Nhóm Trộm Trứng hoặc giải cứu Linh Thú bị nhốt để tăng điểm phồn Vinh cho Phe mình.

Giải cứu linh thú

Sau khi đánh bại kẻ trộm trứng, đem trứng đi giao nộp để tăng điểm Phồn Vinh cho phe.

Đạt điểm phồn vinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng cá nhân.

Khi điểm Phồn Vinh của 1 phe đầy, phe đó sẽ triệu hồi cây đại thụ.

Phe triệu hồi sẽ hộ tống cây Đại Thụ đến đích, trong khi đó phe đối phương sẽ cản trở bằng cách tiêu diệt cây Đại Thụ.

Cản trở thành công sẽ nhận được phần thưởng.

Hộ tống thành công, phe triệu hồi sẽ nhận được quà.

Đá Pha lê

Mỗi ngày vào 16h30, 23h00 sẽ rơi Pha Lê Đá Linh, thu thập nhận Đá Cự Linh hoặc Pha Lê May Mắn. Sở hữu Pha Lê May Mắn tham gia hộ tống cây Đại Thụ ( dù hoàn thành hay không) sẽ nhận được thêm Qùa May Mắn.

Bảng Chiến tích

Ngoài ra, hoàn thành nhiệm vụ ở đây để mở rương chiến lợi phẩm.

Đổi thưởng

Sử dụng điểm Cự Linh có được qua hoạt động để đổi nhiều phần quà.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: