Tính năng

Thời Trang

Skywalker có thể nhận thời trang từ các hoạt động hoặc thu thập nguyên liệu để chế tạo 1 bộ thời trang cho riêng mình

Ngoài ra, Skywalker còn có cơ hội nhận thưởng thời trang miễn phí từ tính năng rút thưởng với nhiều bộ thời trang độc đáo và duy nhất.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: