Tính năng

Kết Hôn

Skywalker có thể tiến hành kết hôn trong game bất cứ khi nào gặp được định mệnh của đời mình trong thế giới Cloud Song. Để kết hôn, Skywalker phải chuẩn bị 1 Nhẫn Vĩnh Hằng hoặc 16 Nhẫn Chân Tình (để ghép thành 1 Nhẫn Vĩnh Hằng – có thể kiếm nhẫn từ các hoạt động hàng ngày hoặc mua trong shop). Hai người muốn kết hôn phải đạt level 40, ở cùng 1 tổ đội và tới thành chính gặp NPC Sứ Giả Tình Yêu để tiến hành kết hôn.

Hôn lễ khi được tổ chức có thể mời bạn bè xung quanh tham gia, người tham dự hôn lễ có thể ăn kẹo cưới và tặng quà cho cô dấu chú rể để nhận thêm nhiều phần quá bất ngờ.

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: