Tính năng

Hệ Thống Thần Binh


Điều kiện mở: nhân vật đat level 78 trở lên.

Thần binh có 3 bậc, mỗi bậc sẽ hỗ trợ kỹ năng tương ứng, tăng sao các loại đá càng cao sẽ mở thêm các kỹ năng bổ trợ, giúp user tăng nhiều thuộc tính và lực chiến tương ứng

Nguyên liệu tăng sao cần: Đá Dung Nham và Tinh Thể Rồng Đỏ. Có thể thu thập từ: Shop Chợ Đen, Shop Điểm Thi Đấu, Đánh Thần Thú Xâm Nhập, Cửa Hàng Khuyến Mãi

Ngoài ra mỗi cấp tăng đều có tỉ lệ cường hóa thành công nhất định, cần sử dụng Đá May Mắn (tỉ lệ thành công +5%) hoặc Đá May Mắn-Cao (tỉ lệ thành công +10%), mỗi lần tăng sao sử dụng tối đa 3 đá, có thể mua tại Cửa Hàng Khuyến Mãi.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: