Tính năng

Điện Thần Khí

Sau khi Skywalker đạt đến level 70, thông qua nhiệm vụ chỉ dẫn có thể mở khóa tính năng Điện Thần Khí
Khi thỏa mãn điều kiện nhất định, có thể mở khóa thu thập thần khí mạnh mẽ khác nhau
Hiện đã mở các thần khí:
[Kiếm Phá Quân]: Skywalker có kiếm Phá Quân, khi công kích địch, lực sát thương không thể bị giảm xuống dưới 15%
[Nhẫn Ma Thủ Hằng]: Khi một trong các thuộc tính Lực Trí Thể Bền Nhanh đạt 500 sẽ kích hoạt Nhẫn Ma, Lực (hoặc Trí), Thể, Bền cùng đạt đến một mục tiêu, sẽ nhận được Sức mạnh Thủ Hằng mạnh mẽ, Sức mạnh Thủ Hằng sẽ làm giảm sát thương của địch, đồng thời tăng sát thương của Skywalker đối với địch


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: