Tính năng

Di tích ma pháp cổ

Thời gian mở: Mở vào 20h30 thứ 6 hàng tuần.

Cấp độ tham gia: Yêu cầu cấp 38.

Trong thời gian hoạt động, cần Trưởng Guild và Phó Guild Thao tác mở Di Tích.

Cùng dẫn dắt mọi người trong Guild đánh bại các Boss trong Di tích, sẽ có 2 loại ải, Tinh Anhvà Dũng Sĩ.

Tinh Anh sẽ có độ khó cao hơn và yêu cầu 10 người trong Guild tham gia.

Dũng Sĩ thì tất cả đều có thể tham gia.

Mỗi Ải sẽ có 4 con Boss, cả Guild đồng lòng diệt Boss có thể tham gia Boss tiếp theo.

Phần Thưởng: Các Skywalker tham gia sẽ có cơ hội nhận Linh Vũ Thiên Sứ, Áo Choàng Săn Ma, Đá Tiên Tri, Sổ Tay Nghiên Cứu.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: