Tính năng

Ảo Cảnh Nguyên Tố

Skywalker đạt đến level 90 về sau, Mỏ Nguyên Tố sẽ đóng lại, phần thưởng trong Mỏ Nguyên Thạch sẽ xuất hiện trong Ảo Cảnh Nguyên Tố
Skywalker sẽ hóa thân thành thợ săn thám hiểm Ảo Cảnh Nguyên Tố, ở đây Skywalker sẽ gặp phải các loại quái vật, rương báu và cả sự kiện thần bí
Ở trong Ảo Cảnh mỗi ngày đều sẽ nhận được 1 nhiệm vụ thần bí, hoàn thành nhiệm vị có thể nhận được item nuôi dưỡng Nguyên Tố Linh
Ở trong Ảo Cảnh có thể nhận được điểm thiên phú, có thể dùng để học tập thiên phú trong ảo cảnh, tăng năng lực của nguyên tố
Điểm hành động là cơ sở để thám hiểm Ảo Cảnh, mỗi ngày bạn sẽ được tặng 1 ống điểm hành động
Trong Ảo Cảnh có thể sẽ gặp được Skywalker khác, các bạn cần phải tranh đoạt cứ điểm trong Ảo Cảnh
Chu kì chơi tính theo tuần, mỗi tuần reset lúc 10h tối, căn cứ theo điểm tích lũy của căn cứ để tặng thưởng
Sau khi Skywalker đạt level 90, BXH Anh Hùng sẽ không hiển thị Săn Nhanh Nguyên Thạch


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: