Vua Đầu Bếp

Từ đến

Tham Gia Ngay

Thời gian diễn ra: 0h Ngày 17/02 - 5h Ngày 21/02

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Tiệc Mừng Lễ

Nội dung:

ĐiểmVật phẩmSố lượngLV minLV max
500Bó Hoa Cầu Nguyện11200
1000Bó Hoa Cầu Nguyện11200
1600Bó Hoa Cầu Nguyện21200
2200Bó Hoa Cầu Nguyện21200
2600Khung Avatar Vua Bếp Tranh Bá11200

 

Quà Phúc Lợi

Nội dung:

GóiVật PhẩmSố LượngLv minLv min
Miễn PhíTinh Thể Rồng Lam31200
Lá Bạc1000001200
60 Kim CươngKim Cương601200
Bó Hoa Cầu Nguyện II41200
Chuông Thánh Ca1171
Thuốc Tụ Linh207277
Đá Dung Nham17884
Hạt Ánh Sáng60085200
120 Kim CươngKim Cương1201200
Bó Hoa Cầu Nguyện II61200
Tinh Thể Rồng Tím2171
Linh Châu Ảo Tưởng4171
Da Tốt307277
Linh Châu Ảo Tưởng47277
Đá Dung Nham17884
Linh Châu Ảo Tưởng47884
Kết Tinh Nano1085200
Linh Châu Ảo Tưởng485200
180 Kim CươngKim Cương1801200
Bó Hoa Cầu Nguyện II101200
Linh Hồn Rune5171
Tinh Hoa Rune5000171
Thuốc Tụ Linh207277
Da Tốt407277
Đá Dung Nham17884
Đá May Mắn-Cao17884
Kết Tinh Nano1585200
Hạt Ánh Sáng100085200

 

Hoàn Trả Mừng Lễ

Nội dung:

GóiVật phẩmSố lượngLv minLv max
Nạp 120 Kim CươngBùa Ấn Đỏ2167
Linh Châu Ảo Tưởng2167
Tinh Thể Rồng Tím3167
Bùa Ấn Sao Đỏ26877
Linh Châu Ảo Tưởng16877
Rương Thần Bí16877
Đá Dung Nham27884
Linh Châu Ảo Tưởng17884
Tinh Thể Rồng Đỏ27884
Kết Tinh Nano5085200
Linh Châu Ảo Tưởng185200
Hạt Ánh Sáng40085200
Nạp 300 Kim CươngBùa Ấn Đỏ5167
Chuông Thánh Ca5167
Tẩy Linh Lộ30167
Bùa Ấn Sao Đỏ36877
Linh Châu Ảo Tưởng16877
Rương Thần Bí26877
Đá Dung Nham47884
Linh Châu Ảo Tưởng17884
Tinh Thể Rồng Đỏ37884
Kết Tinh Nano8085200
Linh Châu Ảo Tưởng185200
Hạt Ánh Sáng50085200
Nạp 500 Kim CươngBùa Ấn Đỏ8167
Tinh Hoa Rune10000167
Linh Hồn Rune40167
Bùa Ấn Sao Đỏ56877
Tinh Hoa Rune200006877
Linh Hồn Rune306877
Đá Dung Nham57884
Linh Châu Ảo Tưởng37884
Tinh Thể Rồng Đỏ47884
Kết Tinh Nano15085200
Linh Châu Ảo Tưởng185200
Hạt Ánh Sáng50085200

Tiệm Hoa Cầu Nguyện

Nội dung: Giá rút thưởng: 60 kim cương khóa

Vật PhẩmSLLV minLV min
Hộp Cơm Vua Bếp201200
Hộp Cơm Vua Bếp151200
Hộp Cơm Vua Bếp251200
Hộp Cơm Vua Bếp301200
Hộp Cơm Vua Bếp401200
Hộp Cơm Vua Bếp451200
Hộp Cơm Vua Bếp501200
Hộp Cơm Vua Bếp551200
Hộp Quà Trò Ma Thuật11200
Đầu Bếp Siêu Cấp11200
Đầu Bếp Siêu Cấp11200

Tích lũy:

Số lầnVật PhẩmSL
30Đầu Bếp Siêu Cấp-Lưng1
50Nguyên liệu bồi dưỡng1
100Bản Đồ Kho Báu Cổ2
200Túi Thẻ Thần Sủng1
300Túi Hồn Tinh Linh May Mắn1
500Hộp Choàng-Tốt1
Trứng Thần Bí1

Tiệm Mừng Lễ

Vật PhẩmSLXu đổiSL xu đổiGiới hạnLv minLv max
Đầu Bếp Siêu Cấp1Hộp Cơm Vua Bếp300021200
Đầu Bếp Siêu Cấp1Hộp Cơm Vua Bếp300021200
Đầu Bếp Siêu Cấp-Tóc1Hộp Cơm Vua Bếp60021200
Đầu Bếp Siêu Cấp-Tóc1Hộp Cơm Vua Bếp60021200
Đầu Bếp Siêu Cấp-Đầu1Hộp Cơm Vua Bếp90021200
Đầu Bếp Siêu Cấp-Đầu1Hộp Cơm Vua Bếp90021200
Đầu Bếp Siêu Cấp-Lưng1Hộp Cơm Vua Bếp90021200
Hộp Quà Trò Ma Thuật1Hộp Cơm Vua Bếp80081200
Hộp Quà Bất Ngờ I1Hộp Cơm Vua Bếp2405171
Hộp Quà Bất Ngờ II1Hộp Cơm Vua Bếp28257277
Hộp Quà Bất Ngờ III1Hộp Cơm Vua Bếp26057884
Hộp Quà Bất Ngờ IV1Hộp Cơm Vua Bếp250585200
Quà Nữ Thần1Hộp Cơm Vua Bếp2,300270200
Quà Chúc Phúc Arthur1Hộp Cơm Vua Bếp2300270200
Trứng Thần Bí1Hộp Cơm Vua Bếp2108179200
Hộp Choàng-Tốt1Hộp Cơm Vua Bếp168811200
Linh Hồn Sói Đỏ1Hộp Cơm Vua Bếp8000178200
Tơ Lụa Đỏ1Hộp Cơm Vua Bếp200011200
Chân-Siêu Chiến Giáp1Hộp Cơm Vua Bếp8320396200
Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng1Hộp Cơm Vua Bếp2373596200
Quà Chiến Giáp Anh Hùng1Hộp Cơm Vua Bếp300396200
Chân-Siêu Chiến Giáp1Hộp Cơm Vua Bếp5500590200
Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng1Hộp Cơm Vua Bếp1825890200
Rương Siêu Năng Lượng May Mắn1Hộp Cơm Vua Bếp503Không90200
Siêu Chiến Giáp1Hộp Cơm Vua Bếp2000590200
Rương Lõi Siêu Năng Lượng1Hộp Cơm Vua Bếp805590200
Siêu Rubik1Hộp Cơm Vua Bếp1005090200
Hộp Vé Lưu Niên1Hộp Cơm Vua Bếp18010072200
Bùa Ấn Đỏ1Hộp Cơm Vua Bếp8015169
Bùa Ấn Sao Đỏ1Hộp Cơm Vua Bếp1201570200
Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn1Hộp Cơm Vua Bếp300578200
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 801Hộp Cơm Vua Bếp120058084
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 851Hộp Cơm Vua Bếp150058589
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 901Hộp Cơm Vua Bếp1800590200
Rương Trang Bị Pet May Mắn 801Hộp Cơm Vua Bếp30058084
Rương Trang Bị Pet May Mắn 851Hộp Cơm Vua Bếp30058589
Rương Trang Bị Pet May Mắn1Hộp Cơm Vua Bếp300590200
Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên1Hộp Cơm Vua Bếp2000378200
Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết1Hộp Cơm Vua Bếp1214586200
Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi1Hộp Cơm Vua Bếp3001085200
Rương Chiến Giáp Ngân Hà1Hộp Cơm Vua Bếp1800286200
Rương Quả Cầu Vồng1Hộp Cơm Vua Bếp3471090200
Rương Quả Hồn-Đặc1Hộp Cơm Vua Bếp364890200
Linh Ngọc Sắc Màu10Hộp Cơm Vua Bếp520890200
Mảnh Linh Quyết3Hộp Cơm Vua Bếp294890200
Đúc Đá Linh10Hộp Cơm Vua Bếp1001590200
Kết Tinh Nano10Hộp Cơm Vua Bếp1001085200
Hạt Ánh Sáng300Hộp Cơm Vua Bếp603086200
Pha Lê Ảo1Hộp Cơm Vua Bếp502078200
Đá Dung Nham1Hộp Cơm Vua Bếp1501078200
Thú Linh Ngọc5Hộp Cơm Vua Bếp1001080200
Mỏ Tinh Linh Bí Mật20Hộp Cơm Vua Bếp602080200
Rương Trân Thú Tự Chọn1Hộp Cơm Vua Bếp1600278200
Tự chọn Trang Bị Thú Cưỡi Đỏ1Hộp Cơm Vua Bếp3000278200
Hộp Linh Kỵ May Mắn1Hộp Cơm Vua Bếp400572200
Thuốc Tụ Linh15Hộp Cơm Vua Bếp75207284
Túi Thuốc Tụ Linh1Hộp Cơm Vua Bếp1042085200
Da Tốt15Hộp Cơm Vua Bếp452072200
Quà Gói Biểu Cảm1Hộp Cơm Vua Bếp8051200
Đá Tiên Tri1Hộp Cơm Vua Bếp28010179
Túi Đá Tiên Tri1Hộp Cơm Vua Bếp4741080200
Rương Thần Bí1Hộp Cơm Vua Bếp180101200
Linh Hồn Rune5Hộp Cơm Vua Bếp100501200
Tinh Hoa Rune5000Hộp Cơm Vua Bếp100501200
Chuông Thánh Ca1Hộp Cơm Vua Bếp100Không1200
Tinh Thể Rồng Lam8Hộp Cơm Vua Bếp96100170
Tinh Thể Rồng Tím2Hộp Cơm Vua Bếp96507179
Túi Tinh Thể Rồng Đỏ1Hộp Cơm Vua Bếp2352080200
Tẩy Linh Lộ1Hộp Cơm Vua Bếp2Không1200
EXP Pet3000Hộp Cơm Vua Bếp1Không1200