Tầm bảo

Từ đến

Tinh Linh Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 0:00 19/10 - 05:00 22/10

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Skywalker sẽ nhận được 1 địa điểm ẩn của 1 PET, điểm ẩn có thể chia sẻ cho bạn bè, thành viên Guild.

Tìm được toàn bộ PET ẩn và hoàn thành tâm nguyện sẽ nhận 1 quà trốn tìm. Bạn bè liên server không thể chia sẻ tọa độ PET.

Phần thưởngSố lượng
Gói quà Trốn tìm1

Quà Trốn Tìm mở ngẫu nhiên:

Vật phẩmSố lượng
Túi Lá Bạc1
Tinh Thể Rồng Lam (cấp 1-71)5
Thuốc Tụ Linh (cấp 72 trở lên)12
Linh Châu Ảo Tưởng1
Tinh Thể Rồng Tím (cấp 56 trở lên)2
Tinh Thể Rồng Tím (cấp 56 trở lên)3
Thẻ Thời Trang1
Thẻ Thời Trang2
Tinh Hoa Rune5000
Linh Hồn Rune3
Chuông Thánh Ca1
Chuông Thánh Ca2
Trốn Tìm-Lưng1

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: