Dã Ngoại

Từ đến

Nhiệm Vụ Dã Ngoại

Thời gian diễn ra: 0:00 19/01 - 05:00 22/01

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

Có 2 loại: nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ 1 lần

1. Nhiệm vụ hàng ngày: Phần thưởng năng động. Nhiệm vụ sẽ được tạo mới lúc 5h sáng.

2. Nhiệm vụ 1 lần: Gồm các nhiệm vụ có điểm năng động cao.

Dựa vào cấp thế giới và loại nhiệm vụ, nhiệm vụ hàng ngày sẽ được chọn ngẫu nhiên.

Nhiệm vụ hàng ngày:

Năng độngNhiệm vụ
20Tham gia 1 lần "Thần Thú Xâm Nhập"
20Tham gia 2 lần "Cuộc Chiến Cây Xanh"
20Tham gia 1 lần "Tiến hóa pet"
20Tham gia 1 lần "Tiệc Guild"
15Tham gia 2 lần "Rune tẩy luyện" (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 2 lần "Tiến Hóa Rune" (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 3 lần "Tẩy Tủy Pet" (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 1 lần "Vận Chuyển Hàng Hóa" (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 1 lần "Vấn Đáp" (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
25Tiến hành 3 lần "Triệu Hồi Chuông Gió"
25Mua đồ ở Chợ Đen 3 lần
40Mỗi ngày nạp 60 Kim Cương

Nhiệm vụ 1 lần:

Năng độngNhiệm vụ
40Tham gia 1 lần Quán Quân Chiến
40Tham gia 1 lần Tinh Nguyệt Chiến
40Tham gia 1 lần Đua Gà
50Tích lũy nạp 360 Kim Cương
60Tích lũy nạp 720 Kim Cương
70Tích lũy nạp 1800 Kim Cương

 


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: