Đại Nhạc Hội

Từ đến

Đêm Nhạc Sắc Màu

Thời gian diễn ra: 0:00 20/11 - 05:00 23/11

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Skywalker mua vé mừng lễ sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Giá kích hoạt: 699,999 VNĐ.

Tích điểmLevel 52-71
Mốc Vé Diệu KỳMốc Nạp Vé Mừng Lễ
Vật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượng
50Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
100Tinh Thể Rồng Lam5Tinh Thể Rồng Tím10
150Chuông Thánh Ca1Chuông Thánh Ca2
200Tinh Hoa Rune3000Tinh Hoa Rune10000
250Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
300Linh Hồn Rune5Linh Hồn Rune15
350Mảnh Thỏ Bão Tuyết50Thỏ Ngọc1
400Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
450Rương Thần Bí1Rương Thần Bí3
500Bùa Ấn Đỏ3Bùa Ấn Đỏ10
Tích điểmLevel 72-77
Mốc Vé Diệu KỳMốc Nạp Vé Mừng Lễ
Vật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượng
50Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
100Thuốc Tụ Linh15Thuốc Tụ Linh-Trung25
150Da Tốt20Da Tốt80
200Thorium1Thorium5
250Đá Cực Phẩm1Đá Cực Phẩm3
300Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
350Mảnh Thỏ Bão Tuyết50Thỏ Ngọc1
400Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
450Đá Cực Phẩm4Đá Cực Phẩm8
500Thuốc Tụ Linh20Thuốc Tụ Linh-Trung25
Tích điểmLevel 78-200
Mốc Vé Diệu KỳMốc Nạp Vé Mừng Lễ
Vật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượng
50Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
100Đá May Mắn1Đá May Mắn-Cao1
150Tinh Thể Rồng Tím2Tinh Thể Rồng Đỏ3
200Đá Dung Nham1Đá Dung Nham2
250Pha Lê Ảo2Pha Lê Ảo10
300Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
350Mảnh Thỏ Bão Tuyết50Thỏ Ngọc1
400Hộp Âm Nhạc1Hộp Âm Nhạc1
450Đá May Mắn1Đá May Mắn-Cao3
500Đá Dung Nham1Đá Dung Nham5

Rương báu :

CấpThưởngSố lượngĐiều kiện
Cấp 52-71Tinh Hoa Rune5000Ngẫu nhiên
Linh Hồn Rune5Ngẫu nhiên
Tinh Thể Rồng Tím2Ngẫu nhiên
Tẩy Linh Lộ20Ngẫu nhiên
Rương Thần Bí1Ngẫu nhiên
Tơ Lụa Đỏ1Ngẫu nhiên
Hoa Anh Đào-Lưng1Ngẫu nhiên
Linh Châu Ảo Tưởng1Chắc chắn nhận
Cấp 72-77Da Tốt25Ngẫu nhiên
Thuốc Tụ Linh20Ngẫu nhiên
Thorium3Ngẫu nhiên
Tẩy Linh Lộ20Ngẫu nhiên
Đá May Mắn2Ngẫu nhiên
Tơ Lụa Đỏ1Ngẫu nhiên
Hoa Anh Đào-Lưng1Ngẫu nhiên
Linh Châu Ảo Tưởng1Chắc chắn nhận
Cấp 78-200Tinh Thể Rồng Tím2Ngẫu nhiên
Thuốc Tụ Linh20Ngẫu nhiên
Linh Hồn Rune5Ngẫu nhiên
Tẩy Linh Lộ20Ngẫu nhiên
Đá Dung Nham1Ngẫu nhiên
Trứng Linh Kỵ Cam1Ngẫu nhiên
Hoa Anh Đào-Lưng1Ngẫu nhiên
Linh Châu Ảo Tưởng1Chắc chắn nhận

 


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: