Đại Nhạc Hội

Từ đến

Nạp Mỗi Ngày

Thời gian diễn ra: 0:00 20/11 - 05:00 23/11

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nạp mỗi ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Skywalker nạp tích lũy 180 Kim Cương sẽ nhận được quà thưởng. Lưu ý: Nếu Skywalker mua Vé nạp thì phải sử dụng vé để kích hoạt gói nạp mới được tính vào sự kiện.

Nạp tích lũy 180 Kim Cương: Cấp 1-71

Phần thưởngSố lượng
Linh Châu Ảo Tưởng1
Tinh Thể Rồng Lam15
Tẩy Linh Lộ50
Lá Bạc100000

Nạp tích lũy 180 Kim Cương: Cấp 72 trở lên

Phần thưởngSố lượng
Đá Cực Phẩm2
Thuốc Tụ Linh15
Da Tốt10
Linh Châu Ảo Tưởng1

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: