Đại Nhạc Hội

Từ đến

Nhiệm vụ Âm Thanh Thiên Thần

Thời gian diễn ra: 0:00 20/11 - 05:00 23/11

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

Có 2 loại: nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ 1 lần

1. Nhiệm vụ hàng ngày: Phần thưởng năng động. Nhiệm vụ sẽ được tạo mới lúc 5h sáng.

2. Nhiệm vụ 1 lần: Gồm các nhiệm vụ có điểm năng động cao.

Dựa vào cấp thế giới và loại nhiệm vụ, nhiệm vụ hàng ngày sẽ được chọn ngẫu nhiên. Điểm năng động sẽ được tích lũy vào sự kiện "Vé Mừng Lễ".

Nhiệm vụ hàng ngày:

Năng độngNhiệm vụ
15Tham gia 1 lần Thần Thú Xâm Nhập
15Tham gia 2 lần Cuộc Chiến Cây Xanh
15Tham gia 1 lần Evolving pets
15Tham gia 1 lần Tiệc Guild
15Tham gia 2 lần Tẩy luyện Rune (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 2 lần Tiến Hóa Rune (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 3 lần Tẩy Tủy Pet (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 1 lần Vận Chuyển Hàng Hóa (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
15Tham gia 1 lần Đấu Đại Học Sĩ/ Vấn Đáp (Hệ thống chọn ngẫu nhiên mỗi ngày)
20Tiến hành 3 lần Triệu Hồi Chuông Gió
20Mua 3 món đồ ở Chợ Đen
30Mỗi ngày nạp 300 kim cương

Nhiệm vụ 1 lần:

Năng độngNhiệm vụ
40Tham gia 1 lần Quán Quân Chiến
40Tham gia 1 lần Sky Tower
40Tham gia 2 ngày Đua Gà
40Nạp tích lũy 500 Kim Cương
40Nạp tích lũy 1000 Kim Cương
40Nạp tích lũy 2000 Kim Cương

 


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: