Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Thẻ Tháng

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Skywalker mua Thẻ Tháng để nhận hoàn trả Kim Cương mỗi ngày. Có 2 loại thẻ tháng:

Thẻ Tháng: Giá 129000 VND.

ThưởngVật phẩm Số lượng 
Nhận NgayKim Cương300
Mỗi Ngày Nhận Thêm (Tổng 30 Ngày)Kim Cương (Khóa)80

Thẻ Tháng Chúc Phúc: Giá 249000 VND.

ThưởngVật phẩm Số lượng 
Nhận NgayKim Cương680
Mỗi Ngày Nhận Thêm (Tổng 30 Ngày)Kim Cương (Khóa)120

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: