Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Quà tăng cấp

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Skywalker đạt cấp độ chỉ định sẽ nhận thưởng:

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
Đạt Level 30Thuốc HP: Sương Sớm Cuộc Sống10
Tinh Thể Rồng Lam3
Đạt Level 35Chuông Thánh Ca1
Kim Cương (Khóa)50
Tẩy Linh Lộ20
Đạt Level 40Kim Cương (Khóa)100
Áo Chiến Redtide1
Tẩy Linh Lộ30
Lá Bạc200000
Đạt Level 45Kim Cương (Khóa)133
Linh Hồn Rune5
Tẩy Linh Lộ30
Đạt Level 50Kim Cương (Khóa)188
Hộp Ác Ma3
Tẩy Linh Lộ40
Lá Bạc300000
Đạt Level 55Kim Cương (Khóa)200
Tinh Thể Rồng Lam20
Tẩy Linh Lộ40
Đạt Level 60Kim Cương (Khóa)200
EXP PET200000
Tẩy Linh Lộ50
Lá Bạc400000
Đat Level 65Kim Cương (Khóa)200
Tinh Hoa Rune10000
Tẩy Linh Lộ50
Đạt Level 70Kim Cương (Khóa)200
Tinh Hoa Rune10000
Tẩy Linh Lộ60
Lá Bạc500000
Đạt Level 75Kim Cương (Khóa)200
Linh Hồn Rune10
Thuốc Tụ Linh30
Đạt Level 80Kim Cương (Khóa)200
Tiến Hóa Đá Quý5
Thuốc Tụ Linh50
Đạt Level 85Kim Cương (Khóa)200
Tinh Thể Rồng Tím10
Tẩy Linh Lộ70
Đạt Level 90Kim Cương (Khóa)300
Tinh Thể Rồng Đỏ5
Tẩy Linh Lộ100
Đạt Level 95Kim Cương (Khóa)300
Tinh Thể Rồng Đỏ3
Ruby Đỏ5

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: