Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Quà hạn giờ 1 Kim Cương

Thời gian mở: Đạt cấp 35.

Nội dung: Khi đạt cấp 35 sẽ mở phần quà đặc biệt có giá Gốc 980 Kim Cương, khuyến mãi chỉ dùng 1 Kim Cương không khóa Để Mua.

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
Giá Gốc 980 Kim Cương
Khuyến mãi chỉ dùng 1 Kim Cương không khóa Để Mua
Chuông Thánh Ca1
Tinh Thể Rồng Lam5
Rương Lá Bạc1

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: