Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Online nhận thưởng

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Skywalker online đạt mốc thời gian như hệ thống chỉ định sẽ nhận được phần thưởng:

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
1 PhútKim Cương (Khóa)40
1 PhútLá Bạc60000
2 PhútEXP PET40000
3 PhútQuyển Yêu Ma2
5 PhútKim Cương (Khóa)60
10 PhútLá Bạc80000
15 PhútEXP PET60000
15 PhútMảnh SR Ngẫu Nhiên30
30 PhútKim Cương (Khóa)80
30 PhútLá Bạc100000
45 PhútEXP PET20
45 PhútChuông Thánh Ca4

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: