Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Kế hoạch đầu tư

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Khi Skywalker mua Kế Hoạch Đầu Tư và đạt mốc cấp độ yêu cầu sẽ nhận phần thưởng tương ứng:

Giá: 249,000 VND

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
Level 35Chuông Thánh Ca10
Kim Cương780
Level 40Chuông Thánh Ca10
Level 45Mảnh SSR Ngẫu Nhiên50
Level 50Chuông Thánh Ca10
Level 55Chuông Thánh Ca5
Rương Rune Thần Bí3
Level 60Chuông Thánh Ca10
Level 65Đá Tiên Tri3
Level 68Chuông Thánh Ca10
Level 72Chuông Thánh Ca5
Rương Rune Thần Bí3

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: