Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Đăng nhập 8-30 ngày

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Skywalker đăng nhập vào game đạt số ngày hệ thống chỉ định sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn:

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
Ngày 8Quà PET SSR Tự Chọn1
Tẩy Linh Lộ100
Lá Bạc150000
Ngày 11Rương Rune Thần Bí2
Tinh Hoa Rune8000
Lá Bạc200000
Ngày 14Kim Cương (Khóa)388
Tinh Thể Rồng Lam25
Lá Bạc200000
Ngày 17Linh Hồn Rune15
Tinh Hoa Rune8000
Lá Bạc200000
Ngày 20Đá Tiên Tri1
Chuông Thánh Ca2
Tẩy Linh Lộ50
EXP PET200000
Ngày 24Bản Đồ Kho Báu Cổ1
Bản Đồ Kho Báu5
Rương Lá Vàng1
EXP PET200000
Ngày 30Kim Cương (Khóa)800
Xu Kho Báu Sao Sáng5
Rương Lá Vàng1
Lá Bạc500000

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: