Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Đăng nhập 7 ngày

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Skywalker đăng nhập vào game 7 ngày đầu sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng sau:

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
Ngày 1Chuông Thánh Ca1
EXP PET30000
Lá Bạc50000
Ngày 2Mảnh Thỏ Bão Tuyết50
Tẩy Linh Lộ10
Ngày 3Hộp Phòng Cụ Lv40 (Theo Class)1
Tinh Thể Rồng Lam5
Lá Bạc50000
Ngày 4Đá Tiên Tri1
Tẩy Linh Lộ20
EXP PET50000
Ngày 5Rương Rune Thần Bí1
Linh Hồn Rune2
Tinh Hoa Rune3000
Ngày 6Hộp Ác Ma Tím2
Tinh Hoa Ánh Trăng500
Lá Bạc80000
Ngày 7Rồng Viêm Đấu 6 Sao1
Nấm Tinh Linh5000
Lá Bạc100000

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: