Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Chiến lợi phẩm Thiên Không

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Vượt ải Thiên Không sẽ nhận được Huy Chương Sky, tích lũy huy chương đạt mốc chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, các Skywalker có thể mở khóa chiến lợi phẩm cao cấp giá 249,000 VND để nhận thêm quà khủng.

Quà nhận ngay:

Thu Thập Huy Chương SkyVật phẩm Số lượng 
50Rương Rune Thần Bí1
300Rương Rune Vàng1
720Rương Rune Vàng1
1140Rương Rune Vàng1
1560Rương Rune Thần Bí1
1980Rương Rune Vàng1
2400Rương Rune Vàng1
2820Rương Rune Vàng1
3240Rương Rune Thần Bí1
3660Rương Rune Vàng1
4080Rương Rune Vàng1
4500Rương Rune Vàng1
4920Rương Rune Thần Bí1
5340Rương Rune Vàng1
5760Rương Rune Vàng1
6180Rương Rune Vàng1
6600Rương Rune Thần Bí1
7020Rương Rune Vàng1
7440Rương Rune Vàng1
7860Rương Rune Vàng1
8280Rương Rune Thần Bí1

Quà Kích Hoạt Cao Cấp: Giá 249,000 VND

Thu Thập Huy Chương SkyTên Item Thưởng Số Lượng 
50Rương Rune Thần Bí3
Tinh Hoa Rune2000
300Tinh Hoa Rune10000
720Linh Hồn Rune20
Tinh Hoa Rune2000
1140Tinh Hoa Rune10000
1560Rương Rune Thần Bí3
Tinh Hoa Rune2000
1980Tinh Hoa Rune10000
2400Linh Hồn Rune20
Tinh Hoa Rune2000
2820Tinh Hoa Rune10000
3240Rương Rune Thần Bí3
Tinh Hoa Rune2000
3660Tinh Hoa Rune10000
4080Linh Hồn Rune20
Tinh Hoa Rune2000
4500Tinh Hoa Rune10000
4920Rương Rune Thần Bí3
Tinh Hoa Rune2000
5340Tinh Hoa Rune10000
5760Linh Hồn Rune20
Tinh Hoa Rune2000
6180Tinh Hoa Rune10000
6600Rương Rune Thần Bí3
Tinh Hoa Rune2000
7020Tinh Hoa Rune10000
7440Linh Hồn Rune20
Tinh Hoa Rune2000
7860Tinh Hoa Rune10000
8280Rương Rune Thần Bí3
Tinh Hoa Rune2000

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: