Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Chiến lợi phẩm năng động

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Tích lũy năng động ngày đạt mốc chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, các Skywalker có thể mở khóa chiến lợi phẩm cao cấp giá 249,000 VND để nhận thêm quà khủng.

Quà nhận ngay:

Thu Thập Điểm Năng ĐộngVật phẩm Số lượng 
0Chuông Thánh Ca1
560Tẩy Linh Lộ20
1120Tẩy Linh Lộ20
1680Tẩy Linh Lộ20
2240Chuông Thánh Ca1
2800Tẩy Linh Lộ20
3360Tẩy Linh Lộ20
3920Tẩy Linh Lộ20
4480Chuông Thánh Ca1
5040Tẩy Linh Lộ20
5600Tẩy Linh Lộ20
6160Tẩy Linh Lộ20
6720Chuông Thánh Ca1
7280Tẩy Linh Lộ20
7840Tẩy Linh Lộ20
8400Tẩy Linh Lộ20
8960Chuông Thánh Ca1
9520Tẩy Linh Lộ20
10080Tẩy Linh Lộ20
10640Tẩy Linh Lộ20
11200Chuông Thánh Ca1
11760Tẩy Linh Lộ20
12320Tẩy Linh Lộ20
12880Tẩy Linh Lộ20
13440Tẩy Linh Lộ20
14000Chuông Thánh Ca1

Quà Kích Hoạt Cao Cấp: Giá 249,000 VND

Thu Thập Điểm Năng ĐộngVật phẩm Số lượng 
0Đá Tiên Tri2
Chuông Thánh Ca1
560Chuông Thánh Ca2
1120Chuông Thánh Ca2
1680Chuông Thánh Ca2
2240Đá Tiên Tri2
Chuông Thánh Ca1
2800Chuông Thánh Ca2
3360Chuông Thánh Ca2
3920Chuông Thánh Ca2
4480Đá Tiên Tri2
Chuông Thánh Ca1
5040Chuông Thánh Ca2
5600Chuông Thánh Ca2
6160Chuông Thánh Ca2
6720Đá Tiên Tri2
Chuông Thánh Ca1
7280Chuông Thánh Ca2
7840Chuông Thánh Ca2
8400Chuông Thánh Ca2
8960Đá Tiên Tri2
Chuông Thánh Ca1
9520Chuông Thánh Ca2
10080Chuông Thánh Ca2
10640Chuông Thánh Ca2
11200Đá Tiên Tri2
Chuông Thánh Ca1
11760Chuông Thánh Ca2
12320Chuông Thánh Ca2
12880Chuông Thánh Ca2
13440Chuông Thánh Ca2
14000Đá Tiên Tri2
Chuông Thánh Ca1

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: