Mừng Lễ

Từ đến

Hoạt động xổ số

Thời gian diễn ra: 0:00 25/01 - 5:00 29/01

Yêu cầu: Đạt cấp 52.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

Nội dung:

Số kỳ mở thưởng: 2

Mỗi kỳ kéo dài: 2

Thời gian mở thưởng: 20:00

Số phiếu của 1 người: 3

Mở thưởng liên server
Kỳ 1

Thời gian: 25.1 - 26.1

Thời gian mở thưởng: 26/01/2022

MốcThưởngSố lượngSố giải
Giải 1Rồng Tinh Linh11
Giải 2Lửa Địa Ngục12
Giải 3Kim cương khóa66650
Giải 4Kim cương khóa1882500
Thưởng Lá Vàng2 tỉ --

Kỳ 2

Thời gian: 27.1 - 28.1

Thời gian mở thưởng: 28/01/2022

MốcThưởngSố lượngSố giải
Giải 1Đứa Con Ác Ma11
Giải 2Meow12
Giải 3Kim cương khóa66650
Giải 4Kim cương khóa1882500
Thưởng Lá Vàng2 tỉ --

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: